Psychosynthese is een manier van kijken naar de mens die is ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974).
Psychosynthese gaat er van uit dat je als mens een voortdurende, natuurlijke, ontwikkeling doormaakt. Daarbij kun je ook voor onvoorziene en ongewilde gebeurtenissen, emoties en keuzes komen te staan waar je geen greep op lijkt te kunnen krijgen of die zelfs de bodem onder je voeten lijken weg te slaan. De psychosynthese gaat er vanuit dat je, door op een andere manier naar deze gebeurtenissen, emoties en keuzes te gaan kijken, weer grond onder je voeten en greep op je leven kunt krijgen.
Tevens gaat de psychosynthese er van uit dat elk mens zin wil en kan geven aan zijn bestaan, in zichzelf nieuwe mogelijkheden kan ontdekken en – waar mogelijk – een bijdrage wil leveren aan de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt.
Psychosynthese biedt de pyshosynthese-coach een methode om de ander bij te staan in diens zoektocht om weer in balans te komen en zin te ervaren in het eigen bestaan.