De psychosynthese-coach is opgeleid om

  • je te begeleiden door periodes of gebeurtenissen in je leven waar je je geen raad mee weet of die je uit je evenwicht (dreigen te) brengen. De psychosyntheticus bekijkt met jou hoe je daar op een meer gewenste manier mee om kunt gaan. Opdat je je balans kunt hervinden en je weer steviger in je schoenen komt te staan,
  • je te begeleiden in het zoeken naar antwoorden op zingevingsvragen. Daarbij gaat het om vragen als: wat doe ik hier eigenlijk, wat wil ik nog op deze (werk)plek? Waartoe doe ik (nog) wat ik doe en hoe kan ik zinvol bezig zijn met en voor andere mensen?